E-KONSULTATION.
Her kan du booke en tid eller forny din recept...

VELKOMMEN

Torvets Lægehus er en lægeklinik i hjertet af Silkeborg. Vi er 3-4 læger (heraf 1-2 yngre læger), 2 sygeplejersker, en jordemoder og en social- og sundhedsassistent. 

 

VEDR. COVID 19

Mhp at undgå smittespredning vil en del af planlagte konsultationer fortsat foregå som video- eller telefonkonsultationer. Vi opfordrer til, at du downloader appen "Min læge" på din smart-phone, så vi kan mødes til en videokonsultation. Det er fortsat vigtigt, at du ikke møder op i klinikken, hvis du har feber, hoste, forkølelse eller har influenzalignende symptomer. Ingen bør møde op i klinikken uden forudgående aftale. Du skal således ikke møde op uanmeldt mhp recept- eller tidsbestilling.

Er du syg og har akut behov for lægehjælp skal du først kontakte os telefonisk (86821190) uanset årsag. 

Mhp at forebygge smittespredning opfordrer vi til, at du møder op til din planlagte konsultation præcist på den aftalte tid. Du skal bære mundmund. Du bør afspritte dine hænder når du træder ind i klinikken.

Vi anbefaler, at du løbende holder dig opdateret på sundhedsmyndighedernes udmeldinger.

Se også vores COVID-19 / Corona faneblad med info fra PLO (Praktiserende Lægers Organisation).

 Læs mere her https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar

 

INFLUENZAVACCINATION 2020/21

Influenzavaccinationerne starter d. 1. oktober og kører frem til 14. januar (dog indtil udgangen af februar for visse grupper). Pga af situationen med covid 19, skal du i år booke tid til din influenzavaccination. 

Der har i år været ekstraordinær stor efterspørgsel efter at blive vaccineret, hvilket har bevirket, at det ikke har været muligt at bestille tilstrækkeligt med vacciner til at dække behovet. Det er nu lykkedes os at få nogle få ekstra vacciner hjem. Vi regner med at modtage disse i sidste halvdel af november. Kontakt derfor klinikken, hvis du tilhører målgruppen for influenzavaccination.

Sundhedsstyrelsens anbefaler gratis vaccination til
- alle ældre på 65 år og derover
- alle med visse kroniske sygdomme uanset alder
- alle gravide, der er mere end 12 uger henne
- alle førtidspensionister

- personale i sundheds- og plejesektoren

85+-årige anbefales en særlig højdosis influenzavaccine. Denne leveres først fra uge 40/41 og kan først gives herefter.

Se i øvrigt under vaccinationer for nærmere info.

 

VIDEOKONSULTATION

Grundet den aktuelle Corona virus epidemi har myndighederne midlertidigt åbnet op for almindelige konsultationer ved egen læge gennemføres som "Video konsultation". Kontakt sekretæren for tidsbestilling.

Du skal ikke møde op på lægehuset. Konsultationen foregår via "Min læge appen" 

 

VIRTUELLE QUICKTIDER/ÅBEN KONSULTATION

Lægehuset har per 1/4 20 åben virtuel/video konsultation, uden forudgående tidsbestilling, mellem kl. 9 og 9.45 på alle hverdage. Dette forgår via ”Min læge app'en”. Man beskriver kort sin problemstilling og stiller sig så blot i kø i det virtuelle venteværelse og venter på at første ledige læge "kalder" en ind. For mere information se: https://minlaegeapp.dk/guide-videokonsultation/

 

KONTAKT KLINIKKEN

Under menupunktet Kontakt Klinikken kan du elektronisk logge på eller oprette dig selv som bruger, bestille tid, forny din recept og skrive til lægen / læse beskeder fra lægen.

  • Du træffer  os telefonisk på 8682 1190.
  • Ved akut behov for lægehjælp på 21441636. 
  • Udenfor vores åbningstid dvs fra 16.00-08.00 kan du ringe til Lægevagten på 7011 3131.

 

ÅBEN KONSULTATION

Den åbne konsultation er pt aflyst grundet covid19 krisen.

 

VACCINATION MOD LUNGEBETÆNDELSE

Pr. 15. juni 2020 tilbydes alle som er fyldt 65 år vaccination mod lungebetændelse. Se under nyheder. Det er desværre aktuelt ikke muligt at få leveret disse vacciner.

 

UDEBLIVELSER

Hver eneste dag, udebliver patienter fra aftalte tider. Derfor må DU vente længere tid på en tid ved lægerne. HUSK din tid, og meld AFBUD, hvis du alligevel ikke kan komme.

 

HENVISNINGER

Med vores henvisning kan du finde spec

iallæge, psykolog, fodterapeut mm ved at trykke på www.sundhed.dk/find-behandler

Ventetider for operationer/behandlinger på sygehusene?
Tryk på www.venteinfo.dk 

 

 

ÅBEN KONSULTATION

Husk dit sygesikringskort.

 

 

SVAR PÅ RUTINEPRØVER

Svar på rutineprøver som f.eks. celleskrab, chlamydiapodning, kontrol af blod- og urinprøver kan fås pr. telefon eller elektronisk via Patientportalen.
 

AFBUD & UDEBLIVELSER

Ved afmelding af tid samme dag ringer du til 2144 1636.

Udeblivelser uden afbud finder vi uacceptabelt.

Vi kan ikke opretholde et godt samarbejde hvis man som patient udebliver flere gange uden at melde afbud.
 

ÅBNINGSTIDER

TELEFONTID

Alle hverdage fra kl. 08.00 - 12.00 på tlf.  8682 1190

Ved akut behov for lægehjælp på tlf. 21 44 16 36 - dagligt 08.00-16.00

Udenfor dette tidsrum henviser vi til lægevagten i Region Midt på telefon 70 11 31 31.

 

 

 

KONSULTATION

Mandag - fredag: efter aftale

Lægerne

Læge Dorthe Kjølseth

Født 1962. Opvokset i Virklund
Bor i Ry. Gift. Har 2 børn.

  • 1991 Uddannet læge fra Aarhus Universitet
  • 1995 Ph.D. fra Aarhus Universitet
  • 2003 Speciallæge i Almen Medicin

 

 

Læge Lars Møller Lauridsen

Født 1977. Bor med kone & 2 børn i Virklund

  • 2004 Uddannet læge fra Aarhus Universitet
  • Sygehus- & praksiserfaring fra regionen såvel som udlandet
  • 2014 Speciallæge i Almen Medicin

 

 

Læge Sofie Fly Larsen 

Yngre læge i klinikken.

Født 1990, bor i Aarhus.

2018 uddannet læge fra Syddansk Universitet, Odense 

Erfaring fra Akut afdeling og Psykiatrien i Skejby.

Er ved udgangen af juli 20 gået på barsel. Vi glæder os til at få Sofie tilbage efter endt barsel i 2021/22.

Læge Lisbeth Albertsen

Yngre læge i klinikken fra 1/2 2021

Født i 1992, bor i Aarhus

Uddannet læge fra Aarhus Universitet 2020

Tidligere arbejdet i Akutmodtagelsen i Herning og et lægehus i Ikast

 

Læge Christine Hornshøj Sørensen

Yngre læge.  Under specialisering i almen medicin.

Født 1990. Bor i Silkeborg. 

Uddannet læge fra Aarhus Universitet januar 2018.

Tidligere arbejdet i akutmodtagelsen i Horsens. Siden 2019 arbejdet i almen praksis forskellige steder i både Danmark og Norge. 

 

Personale

Sygeplejerske Lene Grønbo

Lene har mange års erfaring med i bagagen og står for vaccinationer, blodprøver, lungefunktionsmålinger, fjernelse af tråde efter operation, blodtrykskontrol, vortebehandling mm. 

Sygeplejerske Charlotte Weimar Kudsk

Født 1964. Bor i Silkeborg og har to børn.
Uddannet i 1989.

Har bred erfaring fra både ind-og udland.
De sidste 15 år fra skadestue/modtagelsen i Region Midt. 

 

 

Jordemoder Karen Marie Strand-Holm

Ansat i klinikken pr. 01.11.2019
Født i 1967 og bor i Hald Ege, Viborg. Gift og har 2 børn.

Uddannet jordemoder i 1992.

Mere end 25 års erfaring fra Fødeafsnit, Akutmodtagelse for gravide, Afsnit for indlagte gravide, Svangreambulatorium og graviditetskonsultationer.
Tidligere ansat ved Hospitalsenhed midt, Viborg og Aarhus Universitetshospital.

 

Social- og sundhedsassistent Maj-Britt Holst Korthsen

Maj-Britt bor i Silkeborg med sin mand og 2 børn.

Ansat i klinikken pr. 15/11-20

Uddannet social- og sundhedsassistent 2005.
Mere end 10 års erfaring fra almen og speciallægepraksis.
Desuden arbejdet på børneafdelinger på henholdsvis Skejby Sygehus, Hammel Neurocenter og Viborg Sygehus.

 

Medicinstuderende Kirsten Smitt

Født 1995. Bor med kæreste i Aarhus. 

Læser medicin på Aarhus Universitet siden 2016. 

 

Vi benytter cookies på denne hjemmeside
Denne hjemmeside benytter statistik cookies - Læs mere
Læs vores privatlivspolitik