TIDSBESTILLING OG RECEPTFORNYELSE

 

Ring 8682 1190 (08.00-12.00) eller elektronisk via knappen LOGIN HER.
For receptfornyelse, husk navn på medicin, dosis og antal tabletter.


Bestilling af tider til blodprøver, øreskylning, vaccinationer, sutur/trådfjernelse efter operation, blodtrykskontrol, p-pille kontrol, lungefunktionsundersøgelse (spirometri) osv. foretages hos sygeplejerske Mette Kvorning, sygeplejerske Lene Grønbo eller jordemoder Karen Marie Strand-Holm.

Børne- og svangreundersøgelser foregår ved jordemoder Karen Marie Strand-Holm eller en af uddannelseslægerne.

 

 

ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

 

Ved at klikke på den gule knap LOGIN HER, kan du bestille tid, forny recepter, modtage prøvesvar, skrive spørgsmål og læse beskeder fra lægen. Klik på LOGIN HER og opret dig som bruger.

 

AKUT TID

E-KONSULTATION.
Her kan du booke en tid eller forny din recept...

 • VELKOMMEN
 • ÅBEN KONSULTATION
 • SVAR PÅ RUTINEPRØVER
 • AFBUD & UDEBLIVELSER

VELKOMMEN

Torvets Lægehus er en lægeklinik i hjertet af Silkeborg. Vi er 3-4 læger (heraf 1-2 yngre læger), 2 sygeplejersker, en jordemoder og en social- og sundhedsassistent. 

 

NYT: Vaccination mod COVID19, influenza og pneumokokker 2022

COVID-vaccination kan gives til alle over 50 år, andre med forhøjet risiko og sundhedspersonale. Læs mere omvaccinationen og hvem, der er omfattet her: https://sst.dk/da/corona/Vaccination 

Influenzavaccination kan gives til alle over 65 år, andre med forhøjet risiko og sundhedspersonale. Desuden tilbydes børn fra 2-6 år vaccination, der gives som næsespray. Læs mere om vaccinationen og hvilke grupper, der kan få gratis vaccination her: https://www.sst.dk/da/influenza

Pneumokokvaccination kan gives til alle over 65 år og visse risikogrupper, som ikke har fået vaccinen indenfor de sidste 6 år. Læs mere her: https://www.sst.dk/da/pneumokokvaccination


Husk dit sundhedskort.

 

NYT: Corona

Under Corona-epidemien, har Danske Regioner givet mulighed for at vi har kunnet afvikle konsultationer via telefon og video, for at nedbringe smitterisikoen. Muligheden for telefonkonsultationer har Danske Regioner valgt at afvikle fra 1. juni 2021, hvilket betyder at konsultationer igen vil være pr video eller ved fremmøde i klinikken som udgangspunkt. Vi er naturligvis kede af denne beslutning, da vi ved at mange patienter har være rigtig glade for den  alternative måde at “gå til lægen” på. 

Du kan fortsat booke tider til videokonsultation, men vær opmærksom på, at du kan blive kontaktet  med besked om at tiden skal bookes om hvis ikke den kan gennemføres på video. Det er fortsat muligt  at tilgå vores virtuelle quicktider uden tidsbestilling (se nedenfor).

Vi beklager den øgede logistik og udfordring dette vil betyde, men ser frem til igen at se jer i klinikken

 

VEDR. COVID 19

Det er fortsat vigtigt, at du ikke møder op i klinikken, hvis du har feber, hoste, forkølelse eller har influenzalignende symptomer. Ingen bør møde op i klinikken uden forudgående aftale. Du skal således ikke møde op uanmeldt mhp recept- eller tidsbestilling.

Er du syg og har akut behov for lægehjælp skal du først kontakte os telefonisk (86821190) uanset årsag. 

Mhp at forebygge smittespredning opfordrer vi til, at du møder op til din planlagte konsultation præcist på den aftalte tid. Du bør afspritte dine hænder når du træder ind i klinikken.

Vi anbefaler, at du løbende holder dig opdateret på sundhedsmyndighedernes udmeldinger.

Se også vores COVID-19 / Corona faneblad med info fra PLO (Praktiserende Lægers Organisation).

 Læs mere her https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar

 

VIDEOKONSULTATION

Der er fortsat muligt at afvikle visse konsultationer som "Video konsultation". Kontakt sekretæren for tidsbestilling eller book on-line.

Konsultationen foregår via  appen "Min læge" , som du skal have downloaded på din smart-phone.

 

PLANLAGTE VIRTUELLE QUICKTIDER

Lægehuset har fortsat dagligt åben for virtuel video konsultation, med forudgående tidsbestilling, bl.a kl. 9 og 9.30 på alle hverdage. Dette forgår via ”Min læge app'en”. Man beskriver kort sin problemstilling og stiller sig i kø i det virtuelle venteværelse og venter på at lægen "kalder" en ind. For mere information se: https://minlaegeapp.dk/guide-videokonsultation/

 

KONTAKT KLINIKKEN

Under menupunktet Kontakt Klinikken kan du elektronisk logge på eller oprette dig selv som bruger, bestille tid, forny din recept og skrive til lægen / læse beskeder fra lægen.

 • Du træffer  os telefonisk på 8682 1190.
 • Ved akut behov for lægehjælp på 21441636. 
 • Udenfor vores åbningstid dvs fra 16.00-08.00 kan du ringe til Lægevagten på 7011 3131.

 

ÅBEN KONSULTATION

Alle hverdage 08.45-09.30 er der åben konsultation for akut opståede problemer (infektioner, skader, udslet mm) dvs ingen tidsbestilling.

Husk dit sygesikringskort.

 

VACCINATION MOD LUNGEBETÆNDELSE

Pr. 15. juni 2020 tilbydes alle som er fyldt 65 år vaccination mod lungebetændelse. Se under nyheder. Det er desværre aktuelt ikke muligt at få leveret disse vacciner.

 

UDEBLIVELSER

Hver eneste dag, udebliver patienter fra aftalte tider. Derfor må DU vente længere tid på en tid ved lægerne. HUSK din tid, og meld AFBUD, hvis du alligevel ikke kan komme.

 

HENVISNINGER

Med vores henvisning kan du finde speciallæge, psykolog, fodterapeut mm ved at trykke på www.sundhed.dk/find-behandler

Ventetider for operationer/behandlinger på sygehusene?
Tryk på www.venteinfo.dk 

ÅBNINGSTIDER

TELEFONTID

Alle hverdage fra kl. 08.00 - 12.00 på tlf.  8682 1190

Ved akut behov for lægehjælp på tlf. 21 44 16 36 - dagligt 08.00-16.00

Udenfor dette tidsrum henviser vi til lægevagten i Region Midt på telefon 70 11 31 31.

 

KONSULTATION

Mandag - fredag: efter aftale

 

LÆGERNE

Læge Dorthe Kjølseth

Født 1962. Opvokset i Virklund
Bor i Ry. Gift. Har 2 børn.

 • 1991 Uddannet læge fra Aarhus Universitet
 • 1995 Ph.D. fra Aarhus Universitet
 • 2003 Speciallæge i Almen Medicin

 

Læge Lars Møller Lauridsen

Født 1977. Bor med kone & 2 børn i Virklund

 • 2004 Uddannet læge fra Aarhus Universitet
 • Sygehus- & praksiserfaring fra regionen såvel som udlandet
 • 2014 Speciallæge i Almen Medicin

 

Læge Christine Hornshøj Sørensen

Yngre læge.  Under specialisering i almen medicin.

Født 1990. Bor i Silkeborg. 

Uddannet læge fra Aarhus Universitet januar 2018.

Tidligere arbejdet i akutmodtagelsen i Horsens. Siden 2019 arbejdet i almen praksis forskellige steder i både Danmark og Norge. 

Læge Line Bager

Yngre læge fra Aarhus Universitet, færdiguddannet i 2021.

Færdiggjort 1. halvdel af turnus på Medicinsk Afdeling, Silkeborg Sygehus.

Bor i Aarhus.

Gift. Har en datter på 1 år. 

 

 

Læge Benjamin Hoffmann-Petersen                                                                                  Yngre læge.                                                                    

 

 

 

 

 

Læge Magnus Birkeland
Yngre læge.
      

 

 

 

 

 PERSONALE

Sygeplejerske Lene Grønbo

Lene har mange års erfaring med i bagagen og står for vaccinationer, blodprøver, lungefunktionsmålinger, fjernelse af tråde efter operation, blodtrykskontrol, vortebehandling mm. 

Sygeplejerske Mette Kvorning

Ansat i klinikken pr. 1. marts 2022.
Født 1966. Er gift og har 3 voksne børn

Uddannet til sygeplejerske 1991.
Mange års erfaring fra lægepraksis, Børneambulatoriet, Viborg og Hjemmeplejen Viborg.

 

Jordemoder Karen Marie Strand-Holm

Ansat i klinikken pr. 01.11.2019
Født i 1967 og bor i Hald Ege, Viborg. Gift og har 2 børn.

Uddannet jordemoder i 1992.

Mere end 25 års erfaring fra Fødeafsnit, Akutmodtagelse for gravide, Afsnit for indlagte gravide, Svangreambulatorium og graviditetskonsultationer.
Tidligere ansat ved Hospitalsenhed midt, Viborg og Aarhus Universitetshospital.

Social- og sundhedsassistent Maj-Britt Holst Korthsen

Maj-Britt bor i Silkeborg. Har 3 voksne børn.

Ansat i klinikken pr. 15/11-20

Uddannet social- og sundhedsassistent 2005.
Mere end 10 års erfaring fra almen og speciallægepraksis.
Desuden arbejdet på børneafdelinger på henholdsvis Skejby Sygehus, Hammel Neurocenter og Viborg Sygehus.