FORSIKRINGSATTESTER MED MERE

Lægeforeningen og Forsikring & Pension har indgået en ny aftale om attester og helbredsoplysninger mv., som trådte i kraft den 1. april 2016.

Aftalen betyder, at der for en række forsikringsattester ikke længere vil være en fast pris. Vi har derfor besluttet, at vi opkræver betaling for medgået tid for følgende attester: FP 220, FP 300, FP 350, FP 360, FP 401, FP 410, FP 420, FP 430, FP 440, FP 450, FP 460, FP 470, FP 480, FP 490, FP 500, FP 510, HIV-antistoftest.

I øjeblikket tager vi kr. 250,- plus moms pr påbegyndt 10 minutter for disse opgaver. Regningen sendes til forsikringen sammen med attesten. Betalingsfristen er 8 dage netto.

Private helbredsattester og lignende forud for udlandophold m.m. afregnes efter samme takst, men skal betales senest ved afhentning af attesten.

I tvivlstilfælde er man velkommen til at kontakte klinikken forud for bestilling af en attest.